22-Marts-2023                                                  Renovation 2023

Affaldsbeholdere vil blive sat ud ved garageanlæg mandag 27.03.2023


Husk at sortere affaldet i henhold til Slagelse kommunes regulativ

Det fremgår af de forskellige affaldsbeholdere hvad der må kommes i


Øvrigt affald skal afleveres på Genbrugsstationen

Affaldsbeholdere må ikke overfyldes


Der må ikke henstilles affald ved siden af beholdere


19-Marts-2023                                                               Fælles arbejdsdage 2023


Lørdag 15.04.2023 kl 10:00

Rydde fællesgrund  -rense flagstang +montere  ny flagline samt vimpel

Oliere bordbænk sæt ved fælleshus


Lørdag 13.05.2023 kl 10:00


 Maling af fælleshus og skur, samt rengøring af bænke ved foreningshus

Lørdag 03.06.2023 kl 10:00


Færdiggøre fællesgrund – etablere ny materialeplads – etablering af P -pladser

 

Lørdag 22.07.2023 kl 10:00


Færdiggøre fællesgrund – flytte Falck vogn til fællesgrund

 

Lørdag 26.08.2023 kl 10:00


Klipning af hække i haveforeningen

 

Lørdag 16.09.2023 kl 10:00


Renovering af fælleshus indvendig

 

Fremmøde til fælles arbejde skal ske minimum 2 gange i sæsonen

Tilmelding til kassereren så hurtigt som muligt

på følgende mail: cyprus@mail.dk eller mobil 30316616


Er du ikke i stand til at møde 2 gange i sæsonen, bedes dette oplyst til kassereren, i modsat fald vil du ifølge vores vedtægter blive opkrævet et gebyr på 250,00 kr  pr gang

12-Marts-2023

08-Februar-2023

22-Januar-2023

20-Januar-2023


 Vandforsyningen


Der åbnes for vandforsyningen til haveforeningen

lørdag 18.03.2023 kl ca 10:00


Husk inden denne dato at lukke din stophane samt alle vandhaner ude som inde


Skulle det mod forventning blive hård frost iogen må vi udskyde åbningen


Det ville være en fordel hvis du kunne være i dsin have under åbningen, så vi hurtigt kan få lokaliseret eventuelt ledningsbrud Bommen

Mandag 13.02.2023 kl 10:00 åbnes bommen permanent

Det vil her efter være muligt at køre til og fra havekolonien for sæsonen 2023
Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes lørdag 11.03.2023 kl 10:00

i foreningshuset

Dagsorden ifølge vedtægter

Den fulde dagsorden kan læses på opslagstavlen i haveforeningen


Adresseændring


Husk at melde adresseændring til kasseren hvis du ændrer din bopæl


Desværre oplever vi tit at en haveejer har skiftet adresse uden at have oplyst dette

Rotter

11-September-2022

Der er flere haveejere som har konstateret rotter her i efteråret
Det er den enkelte haveejers pligt at anmelde dette til Slagelse kommune
Kan anmeldes via kommunens hjemmeside under selvbetjening

11-September-2022

Renovation

11-September-2022

04-September-2022

Renovation

Sidste dag for afhentning af:
Genbrug - metal/glas/plast & pap/pap bliver fredag 16.09.2022
Beholdere vil her efter blive fjernet for vinter opbevaring

Præmierede haver 2022

Sidste dag for afhentning af:
Mad / restaffald bliver fredag 07.10.2022
Beholdere vil her efter blive fjernet for vinter opbevaring

Konsulenten har besøgt haveforeningen - følgende haver er præmieret
Have nr 18
32 Point
Lonni Andersen & Peter Meyer
Forbundets præmie

Per Olsen
Have nr 13
29 Point
Haveforeningens præmie

03-Maj-2022

Generalforsamling 2022

23-Marts-2022

Renovation

Affaldsbeholdere bliver sat ud torsdag 24.03.2022
Affaldet skal sorteres i henhold til Slagelse Kommunes affalds regulativ
Det fremgår af den enkelte beholder hvad der må fyldes i

Dagsorden - formandens beretning - referat - regnskab og budgetforslag findes under fanen " Nyt fra bestyrelsen "

Der vil blive åbnet for vandforsyningen til havekolonien lørdag 26.03.2022 kl ca 11:00.
Husk inden denne dato at lukke vandhaner samt stophane.
Det ville være en fordel hvis du kunne kontrollere din vandforsyning straks efter åbning.

17-Marts-2022

Åbning for vandforsyningen

17-Marts-2022

Ny vandledning

Den nye vandledning til foreningshuset er endnu ikke blevet etableret, men ifølge SK - Forsyning skulle denne blive etableret torsdag 24.03.2022

09-Marts-2022

01-Marts-2022

Generalforsamling

Vandforsyningen

Ordinær generalforsamling afholdes lørdag 23.04.2022 kl 10:00 i foreningshuset
Dagsorden ifølge vedtægter
Den fulde dagsorden kan læses på opslagstavle i haveforeningen


Nu er det tiden hvor du skal lukke din stophane samt alle vandhaner ude som inde

Vi åbner for vandet så snart vi har fået etableret den nye separate vandledning til foreningshuset
Arbejdet med den nye vandledning forventes foretaget i uge 9

Dato for åbning af vandet tilgår senere

Fælles arbejdsdage 2023

Lørdag 14.04.2023 kl 10:00

Rydde fællesgrund  -rense flagstang +montere  ny flagline samt vimpel

Oliere bordbænk sæt ved fælleshus

Lørdag 13.05.2023 kl 10:00

Maling af fælleshus og skur, samt rengøring af bænke ved foreningshus

Lørdag 03.06.2023 kl 10:00

Færdiggøre fællesgrund – etablere ny materialeplads – etablering af P -pladser

 

Lørdag 22.07.2023 kl 10:00

Færdiggøre fællesgrund – flytte Falck vogn til fællesgrund

 

Lørdag 26.08.2023 kl 10:00

Klipning af hække i haveforeningen

 

Lørdag 16.09.2023 kl 10:00

Renovering af fælleshus indvendig

 

Fremmøde til fælles arbejde skal ske minimum 2 gange i sæsonen

Tilmelding til kassereren så hurtigt som muligt på følgende  mail:

cyprus@mail.dk

Er du ikke i stand til at møde 2 gange i sæsonen, bedes dette oplyst til kassereren, i modsat fald vil du ifølge vores vedtægter blive opkrævet et gebyr på 250,00 kr  pr gangDobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.


06-December-2022

Bommen

Fra mandag 12.12.2022 vil bommen kun være åben i

tidsrummet kl 10:00 - 16:00

Kørsel til og fra havekolonien vil resten af vinteren ikke være muligt uden for ovennævnte tidsrum

Det kan blive aktuelt at lukke bommen permanent hvis det bliver en vinter med meget sne06-December-2022

Vandforsyningen


Vi har her til morgen modtaget en opringning fra Envafors, de har rådet os til at lukke for vanforsyningen på grund af et aktuelt vandforbrug på 800 liter i timen

Vi har derfor uden varsel måtte lukke for vandet

Nu lover de også frost døgnet rundt fra søndag, så der vil først blive åbnet for vandet til foråret igen

Husk at åbne dine vandhaner ude og inde, dette for at udlufte systemet og der ved undgå frost sprængning af dine vandtrør