11-September-2022

Rotter

Der er flere haveejere som har konstateret rotter her i efteråret
Det er den enkelte haveejers pligt at anmelde dette til Slagelse kommune
Kan anmeldes via kommunens hjemmeside under selvbetjening

11-September-2022

Renovation

Sidste dag for afhentning af:
Mad / restaffald bliver fredag 07.10.2022
Beholdere vil her efter blive fjernet for vinter opbevaring

11-September-2022

Renovation

Sidste dag for afhentning af:
Genbrug - metal/glas/plast & pap/pap bliver fredag 16.09.2022
Beholdere vil her efter blive fjernet for vinter opbevaring

04-September-2022

Præmierede haver 2022

Konsulenten har besøgt haveforeningen - følgende haver er præmieret
Have nr 18
32 Point
Lonni Andersen & Peter Meyer
Forbundets præmie

Per Olsen
Have nr 13
29 Point
Haveforeningens præmie

03-Maj-2022

Generalforsamling 2022

Dagsorden - formandens beretning - referat - regnskab og budgetforslag findes under fanen " Nyt fra bestyrelsen "

23-Marts-2022

Renovation

Affaldsbeholdere bliver sat ud torsdag 24.03.2022
Affaldet skal sorteres i henhold til Slagelse Kommunes affalds regulativ
Det fremgår af den enkelte beholder hvad der må fyldes i

17-Marts-2022

Åbning for vandforsyningen

Der vil blive åbnet for vandforsyningen til havekolonien lørdag 26.03.2022 kl ca 11:00.
Husk inden denne dato at lukke vandhaner samt stophane.
Det ville være en fordel hvis du kunne kontrollere din vandforsyning straks efter åbning.

17-Marts-2022

Ny vandledning

Den nye vandledning til foreningshuset er endnu ikke blevet etableret, men ifølge SK - Forsyning skulle denne blive etableret torsdag 24.03.2022

09-Marts-2022

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes lørdag 23.04.2022 kl 10:00 i foreningshuset
Dagsorden ifølge vedtægter
Den fulde dagsorden kan læses på opslagstavle i haveforeningen

01-Marts-2022

Vandforsyningen

Nu er det tiden hvor du skal lukke din stophane samt alle vandhaner ude som inde

Vi åbner for vandet så snart vi har fået etableret den nye separate vandledning til foreningshuset
Arbejdet med den nye vandledning forventes foretaget i uge 9

Dato for åbning af vandet tilgår senere

28-Februar-2022

Bommen

Bommem åbnes permanent tirsdag 01.03.2022 kkl 10:00
Kørsel til og fra haveforeningen vil her efter være mulig for sæsonen 2022

12-Februar-2022

Fælles bygningsforsikring

Der er i år en lille prisstigning på fælles bygningsforsikring
For dem der kun har brandforsikring stiger denne med 15,00 kr = årlig pris 535,00 kr
Har du fuldforsikret stiger din forsikring med 40,00 kr = årlig pris 1665,00 kr.
Forsikringen opkræves via betalingsservice i maj måned, med betalingsfrist 03 maj.

30-November-2021

Vandforsyningen

Der varsles nu om frostvejr døgnet rundt – dette betyder at vi lukker for vandet
Der lukkes lørdag 04.12.2021 mellem kl 10:00 – 11:00
Husk efter at der er lukket for vandet, skal du åbne dine vandhaner ude som inde, dette for at udlufte systemet og derved undgå frostsprængning af vandrørende

18-November-2021

Vandforsyningen

VANDFORSYNINGEN
Der vil først blive lukket for vandforsyningen til havekolonien når der er udsigt til nattefrost.
Nærmere vil tilgå når dette bliver aktuelt.

18-November-2021

Bommen

Bommen til haveforeningen lukkes for vintersæsonen onsdag 01.12.2021 kl 16:00
Dog vil bommen være åben dagligt i tidsrummet
kl 10:00 – 16:00
I tilfælde af hård vinter kan det blive aktuelt at lukke bommen permanent.

12-September-2021

Renovation

Sidste dag for afhentning af :
Genbrug - metal / glas / plast & papir / pap er fredag 17.09.2021 beholdere vil her efter blive fjernet for vinter opbevaring.

Mad / restaffald fredag 08:10.2021
Beholdere vil her efter blive fjernet for vinter opbevaring

25-Juli-2021

Præmierede haver 2021

Følgende haver er i forbindelse med havekonsulentens besøg blevet præmieret

Forbundets præmie
Lene Klitgaard Jensen
Have nr 27

Haveforeningens præmie
Fadel Shikh Mostafa
Have nr 1

13-Juli-2021

Sommerfest 2021

Sommerfest for haveforeningens medlemmer afholdes i foreningshuset lørdag 24.07.2021 kl 18:00
Husk tilmelding
Se mere under fanen arrangementer

13-Juli-2021

Ordinær generalforsamling 2021

Beretning - referat - regnskab og budgetforslag 2021 kan læses under Nyt fra bestyrelsen

27-Juni-2021

Nye Covid 19 restriktioner

Det er nu tilladt at samles 100 personer indendørs -lige som kravet om mundbind / visir er ophævet.
Coronapas kræves heller ikke ved deltagelse i generalforsamling.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

02-Juni-2021

Covid 19 restriktioner

Ved deltagelse i generalforsamlingen skal bæres mundbind / visir indtil man sídder ned
Der skal vises gyldigt Coronapas ved deltagelse
Pt må vi samles 50 personer, blot afstandskravet overholdes
Sker der ændringer i Corona kravet inden generalforsamlingen - vil dette blive oplyst her på siden

02-Juni-2021

Ordinær generalforsamling

Ordinær GENERALFORSAMLING
Lørdag den 3. juli 2021 kl. 10.00 i Foreningshuset

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskab ved kassereren
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget og kontingent
8. Valg til bestyrelsen

På valg er:
Formand Svend-Aage Larsen
Bestyrelsesmedlem Tommy Larsen (12)
Bestyrelsessuppleant Lindy Nielsen (15)
Revisor suppleant Thomas Vandtved (20)

9. Valg til Vestsjællandskredsen (Repræsentantskabet) 2.medlemmer
Svend-Aage Larsen
Leif Hansen
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest fredag den 25. juni 2021

HUSK! - at medtage denne dagsorden til mødet.

Venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen

17-April-2021

Fællesarbejde

Der indkaldes til fællesarbejde lørdag 24.04.2021 kl 10:00
Vi mødes ved fælleshuset
Arbejdet denne dag er udlægning af genbrugsstabil på fællesveje
Medbring skovl og eventuelt trillebør / trailer

25-Marts-2021

Renovation

Affaldsbeholdere er nu sat ud ved garageanlæg
Husk at sortere dit affald i henhold til Slagelse Kommunes affaldsregulativ

18-Marts-2021

Vandforsyningen

Vandforbruget i havekolonien er nu på et normalt niveau - alle haver burde nu have vand.
Haveejerne opfordres til løbende at holde øje med uregelmæssigheder og straks melde til formanden ved mistanke om brud på vandledningen

14-Marts-2021

Problemer med vandforsyning

Vi har nu måtte lukke for vandforsyningen til Stenstræde idet der er et stort vandforbrug på denne vej - forbruget ligger konstant på 1,3 m3 i timen.
Det har i dag ikke været muligt at konstatere hvor vandspildet er - alle haveejere på Stenstræde bedes derfor kontrollere deres system.
Der vil ikke blive åbnet for vandet på vejen før at utætheden er lokaliseret.

04-Marts-2021

Vandforsyningen

Der åbnes for vandforsyningen lørdag 13.03.2021 kl 11:00
Husk inden denne dato at lukke din stophane samt alle vandhaner ude som inde i din have
Skulle det mod forventning blive hård frost igen vil åbningen blive udsat

25-Februar-2021

Bommen

24-Februar-2021

Forsikringsselskabet oplyser nu at det er nødvendigt at hæve forsikrings priserne pr 01.04.2021
Brand, el - skade og grundejeransvar stiger fra 280,00 kr til 520,00 Kr
Bygningskasko stiger fra 555,00 kr til 685,00 Kr
Indboforsikring stiger fra 310,00 Kr til 420,00 Kr.
Disse stigninger betyder at fuld forsikring stiger fra 1145,00 Kr til 1625,00 Kr
Forsikringen forfalder til betaling 03.05.2021
Betaling for fælles bygningsforsikring opkræves via betalingsservice

Bommen til haveforeningen er nu permanent åben
Kørsel til og fra haveforeningen er nu mulig for sommer sæsonen 2021

Fælles bygningsforsikring

03-Januar-2021

Vandforsyningen

Nu kommer frosten, vi bliver derfor nød til at lukke for vandforsyningen til haveforeningen.
Vi lukker onsdag 06.01.2021 kl 10:00.
Efter at der er lukket for vandet, skal du åbne dine vandhaner for at udlufte systemet - det er for at undgå frostsprængning af dine vandrør.

02-November-2020

Bommen

Bommen til haveforeningen lukkes for vintersæsonen søndag 15.11.2020 kl 16:00.
Dog vil bommen være åben dagligt i tidsrummet kl 10:00 - 16:00
I tilfælde af hård vinter kan det blive aktuelt at lukke bommen permanent

02-November-2020

Vandforsyningen

Der vil først blive lukket for vandforsyningen til havekolonien når der er udsigt til nattefrost.
Nærmere vil tilgå når dette bliver aktuelt

11-September-2020

Renovation

Sidste dag for afhentning af genbrugsaffald metal / plast samt
pap og papir.
Bliver fredag 18.09.2020

Sidste dag for afhentning af mad / rest affald
Bliver fredag 25.09.2020

Beholdere bliver her efter fjernet for vinter opbevaring

13-August-2020

Præmierede haver

Så har havekonsulenten besøgt haveforeningen - følgende haver er blevet præmieret:
Kolonihaveforbundets førstepræmie
Charlotte og Alf Nygaard have nr 22

Haveforeningens præmie
Valther Olsen have nr 30

18 - November-2022

Vandforsyningen

Nu nærmer vinteren sig og det kan derfor blive aktuelt at lukke.

for vandforsyningen til haveforeningen.

Vi lukker dog først i tilfælde af frost døgnet rundt eller hård nattefrost

Nærmere vil tilgå når det bliver aktuelt at lukke