UDLEJNING AF FORENINGSHUS

Foreningshuset kan lejes i perioden 01.04 - 30.09

Medlemmer af øvrige haveforeninger på Halskov kan også leje huset

Leje 800,00 kr

Depositum 300,00 kr

Depositum skal betales ved bestilling

Ønsker du at leje foreningshuset, skal du kontakte

Charlotte Nygaard

Mobil: 31237063

---------------------

UDLEJNING AF HAVEFORENINGENS TRAILER

Traileren kan lejes for 50,00 kr pr dag

Ønsker du at leje traileren, skal du kontakte

Formand Svend Åge Larsen have nr 47

Mobil: 24949510

......................................

HUSHOLDNINGSAFFALD KAN AFLEVERES I PERIODEN

01 APRIL - 30 SEPTEMBER

Affaldet skal sorteres i Bioaffald og restaffald, papir og mindre pap, emballage af metal - glas -og hård plast

Indlevering sker i beholdere opstillet ved garageanlæg

Du skal selv skaffe Bioposer og affaldssække

Der må ikke fyldes haveaffald i biobeholder

Øvrigt affald skal afleveres på KAVO´s

genbrugsstation Genbrugsvej 6

...............................................


ROTTEBEKÆMPELSE

Konstaterer du rotter i din kolonihave

er du pligtig til at anmelde dette til

Slagelse Kommune Entrepernørservice

Tlf: 58575430

Kan også indberettes på Slagelse kommunes hjemmeside