Del siden

UDLEJNING AF FORENINGSHUS

Foreningshuset kan lejes i perioden 01.04 - 30.09

Medlemmer af øvrige haveforeninger på Halskov kan også leje foreningshuset

Leje 800,00 kr

Depositum 300,00 kr

Depositum skal betales ved bestilling

Ønsker du at leje foreningshuset, skal du kontakte

Leif Erik Hansen

Mobil: 30316616

UDLEJNING AF HAVEFORENINGENS TRAILER

Traileren kan lejes for 50,00 kr pr dag

Ønsker du at leje traileren, skal du kontakte

Formand Svend Åge Larsen have nr 47

Mobil  24949510

Husholdnings affald kan afleveres i perioden 01 april - 30 september

Affaldet skal sorteres i Bioaffald og restaffald ,

papir og mindre pap, emballage af metal - glas  - og hård plast.

Indlevering sker i beholdere opstillet ved garageanlæg

Du skal selv skaffe Bioposer og affaldssække

Der må ikkke fyldes haveaffald i bio beholder

Øvrigt affald skal afleveres på KAVO`s genbrugsstation Genbrugsvej 6

ROTTEBEKÆMPELSE

Konstaterer du rotter i din kolonihave,

Slagelse Kommune Entrepenørservice

Tlf: 58575430

Kan også indberettes via selvbetjening på Slagelse kommunes hjemmeside

er du selv pligtig til at kontakte rottefængeren 

Henvendelse skal ske til